top of page
ROCK_edited.jpg

Greater Matthews Habitat for Humanity sẽ tổ chức một ngày phục vụ khu phố Rock the Block cho Rainbow Ridge vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023. Chúng tôi sẽ có những tình nguyện viên sẵn sàng vào ngày đó để hoàn thành các dịch vụ MIỄN PHÍ trong khu vực của bạn. Bạn có quan tâm để các tình nguyện viên hoàn thành bất kỳ trong các dịch vụ sau cho ngôi nhà của bạn không?

Câu hỏi? Liên hệ với Liz tại liz@habitatmatthews.org hoặc 704.847.4266 ext. 105

Bạn quan tâm đến dịch vụ nào đã thực hiện?
bottom of page